Gyoroszi_1998 - Környezetvédelem, kármentesítés, tényfeltárás - Biocentrum Kft.

Akkreditált Mintavevő Szervezet
A szerződött támogatás összege:             577 604 840 Ft
A támogatás mértéke:                                        76.36 %
A projekt tervezett kezdésének dátuma:     2017.07.01.
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021.09.30.
Tartalomhoz ugrás
Gyöngyösoroszi a már a középkortól egészen 1985-ig fontos bányászati központ volt a területen lezajlott epitermás polimetallikus ércesedési folyamatoknak köszönhetően. A bányászati tevékenység következtében keletkezett meddőanyag döntően szulfidásványokból épült fel, melyek felszíni oxidációja során kén szabadul fel. A kén csapadékvízzel keveredve kénsavat alkot, és az így lecsökkent ph hatására a meddőből toxikus nehézfémek mobilizálódhatnak, így elterjedve a természetes vizekben és a talajban.
Az Országos Érc- és Ásványbányák Gyöngyösorosziban található bányaüzemének környezeti állapotfelmérésére, a tárolásra használt objektumok felmérésére, a kárfelszámolás megvalósítási tanulmányának elkészítésére és a kármentesítésre a KTM adott megbízást.
A felmérés során több helyen a területre jellemző magas háttérkoncentrációt is meghaladó nehézfém-szennyezést sikerült kimutatni. A kármenteskor    az altáró bejáratánál felszínre kerülő napi 2000 m3 nehézfém-szennyezett bányavíz egy betonárokban egy vízkezelőműhöz lett elvezetve, ahol mészhidrát adagolásával volt kezelve. A magasabb ph hatására kiváló csapadék ülepítőkazettákban került elhelyezésre. Az ülepedés után a tisztított víz egy túlfolyón keresztül Toka-patakba lett elvezetve, a visszamaradó iszap pedig egy veszélyeshulladék-tárolóba került átszivattyúzásra.
Ez a vízkezelési technológia elegendőnek bizonyult, azonban a záportározó és az ülepítőkazetták gátjai is szivárogtak, ezért a felmérések eredményeként a megfogalmazott fő cél ezután a gátak megerősítésére, felújítására irányult, így a szennyezőanyag szivárgás megszüntetésével a szennyező források felszámolása is sikeres volt.
(C) 2024 Biocentrum Kft. Minden jog fenntartva.
Vissza a tartalomhoz